Zbiorniki ciśnieniowe do systemów sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy

Duże systemy sprężonego powietrza zaopatrujące całe zakłady przemysłowe nie mogą obyć się bez zbiornika ciśnieniowego, którego zadaniem jest magazynowanie zapasu sprężonego powietrza. Tym samym zbiorniki na sprężone powietrze odpowiadają zarówno za wyrównywanie ciśnienia, jak i stanowią rezerwę sprężonego powietrza, które może zostać wykorzystane w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na to medium. Jednak to nie jedyne funkcje, jakie pełni zbiornik ciśnieniowy. Podpowiadamy, jakie jeszcze zadania wypełnia zbiornik ciśnieniowy do systemu sprężonego powietrza oraz dlaczego warto w niego zainwestować.

Czym są zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy na sprężone powietrze stanowi nieodzowny element całej instalacji. Dotyczy to w szczególności układów, w których zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest dość duże. Sprężone powietrze po osuszeniu i przefiltrowaniu jest magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych i gotowe do użycia w razie potrzeby. Aby jego funkcja była spełniona, a powietrze bez trudu uwolnione z zasobnika, niezbędne jest stworzenie różnicy ciśnień pomiędzy zasobnikiem a układem. Jest to osiągane poprzez załadowanie sprężonego powietrza do ciśnienia wyższego niż wymagane przez system.

Zbiornik ciśnieniowy pełni rolę swego rodzaju magazynu. Przechowuje energię sprężonego powietrza w systemie i pozwala wykorzystać je w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Dzięki temu w całym układzie zostaje utrzymane stałe ciśnienie. Zbiornik ciśnieniowy do systemów sprężonego powietrza eliminuje ryzyko spadków ciśnienia w układzie spowodowanego nierówną pracą kompresora lub zmiennym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze

Zastosowanie zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza niesie za sobą takie korzyści, jak zwiększenie wydajności układu sprężonego powietrza poprzez zapobieganie spadkom ciśnienia. W dużych systemach stosuje się kilka zbiorników rozmieszczonych w strategicznych punktach dla uzyskania najlepszego efektu. Czasami zakup zbiornika ciśnieniowego stanowi równie efektywną i funkcjonalną alternatywę dla zakupu nowego kompresora lub przewymiarowania sprężarki powietrza.

Funkcje zbiorników ciśnieniowych do systemów sprężonego powietrza

Zbiorniki ciśnieniowe pełnią różne funkcje. Każda z nich ma jednak na celu poprawę funkcjonowania układu sprężonego powietrza i podniesienie jego wydajności. Dzieje się to poprzez zmniejszenie pulsacji ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, które może wystąpić w przypadku jednoczesnego włączenia kilku kompresorów. Dotyczy to w szczególności dużych systemów zaopatrywania w sprężone powietrze. Dodatkowo zastosowanie zbiorników ciśnieniowych prowadzi do akumulacji wymaganej ilości sprężonego powietrza. Zasada działania zbiorników powoduje również ochłodzenie powietrza do temperatury otoczenia, dzięki czemu nadmiar wody w medium zostaje skroplony. Oprócz tego w zbiornikach ciśnieniowych, poprzez wykorzystanie siły odśrodkowej, dochodzi do oddzielenia kondensatu od sprężonego powietrza. Następnie odbywa się wstępna separacja, co znacząco podnosi jakość sprężonego powietrza magazynowanego w zbiorniku ciśnieniowym.

Lokalizacja i podłączenie zbiornika ciśnieniowego w systemie sprężonego powietrza

Lokalizację zbiornika ciśnieniowego warto jest dobrze przemyśleć i zaplanować. Należy uwzględnić zarówno wysokość budynku, jak i funkcjonalność zbiornika. Zbiorniki ciśnieniowe w wariancie pionowym o dużej pojemności mogą swoją wysokością przekraczać 2,5 m. Dlatego dobierając zasobnik sprawdź, czy masz odpowiednie zasoby lokalowe. Rozwiązaniem na brak miejsca może być umieszczenie zbiornika ciśnieniowego na zewnątrz budynku. Tę opcję poleca się szczególnie w przypadku zbiorników o dużej pojemności.

Dodatkowo ważnym aspektem jest także miejsce podłączenia zbiornika do sprężonego powietrza oraz połączenie go z innymi elementami instalacji sprężonego powietrza. Funkcjonalność zbiornika zależy zarówno od jego wymiarów, jak i liczby akcesoriów oraz elementów bezpośrednio do niego podłączonych. Dlatego przy zakupie pierwszego zbiornika ciśnieniowego ważne jest dokładne zaplanowanie wszystkich części instalacji we współpracy ze zbiornikiem ciśnieniowym. Natomiast przy wymianie zbiornika ciśnieniowego w systemie sprężonego powietrza należy znać wymiary przyłączy, aby współpraca zbiornika z pozostałymi elementami systemu odbywała się płynnie i bez zakłóceń.

źródło: almig.pl

admin

Read Previous

Co zrobić z nieaktualnymi dokumentami w firmie

Read Next

Outsourcing usług przewozowych – co to jest?