Spedycja multimodalna – kiedy warto z niej skorzystać

Na przestrzeni ostatnich lat gwałtownie wzrosła międzynarodowa wymiana towarowa, co uświadomiło uczestnikom obrotu handlowego potrzebę wykorzystywania różnych środków transportu. Aby jednak taki transport działał poprawnie i efektywnie konieczna była odpowiednia jego koordynacja, co skutkowało zaistnieniem i upowszechnieniem się spedycji multimodalnej.

Międzynarodowy transport multimodalny to przewożenie zunifikowanych jednostek ładunkowych, przede wszystkim kontenerów, różnymi środkami transportu, a więc koleją, statkami towarowymi morskimi bądź śródlądowymi, a także transportem drogowym i powietrznym, przez terytorium co najmniej dwóch państw, na podstawie jednego przewozowego dokumentu. W przypadku tego rozwiązania nad towarem, na czas tego transportu, pieczę przejmuje operator przewozów multimodalnych czyli spedytor.

Sama spedycja natomiast jest działalnością, której cel stanowi organizowanie przewozu ładunków oraz wykonywanie wszelkich formalności, jakie się z tym wiążą. Działalność profesjonalnych spedytorów składa się z wielu czynności, jakie są rozłożone w czasie, zaś najważniejszymi cechami tej działalności jest:

· niezawodność,

· staranność,

· uniwersalność.

Spedycja ma duży wpływ również w sposób znaczący na poziom cenowy realizowanych usług, pozwalając znacznie ograniczyć koszty przewozu.

Spedycja multimodalna – czynności spedytora

Do obowiązków spedytora w transporcie multimodalnym należy między innymi:

· przyjmowanie zleceń spedycyjnych;

· udzielanie porad wiążących się z przepisami, jakie dotyczą przewozu czy spraw celnych;

· dobór odpowiednich tras przewozu oraz środków transportu;

· zawieranie umów przewozowych oraz regulowanie należności, jakie się z tym wiążą;

· ubezpieczenie przesyłek;

·  sporządzanie dokumentacji transportowej oraz instrukcji wysyłkowych;

· przygotowanie przesyłki do przewozu;

· zorganizowania nadania przesyłki na środek transportu razem z dokumentacją transportową oraz jej odbioru ze środka transportowego łącznie z właściwą dokumentacją;

· organizowanie odprawy celnej;

· organizacja przekazania przesyłki finalnemu odbiorcy.

Aby wywiązać się z powierzonych mu zadań spedytor winien dysponować odpowiednimi kompetencjami oraz wiedzą – niezbędna jest bowiem znajomość kosztów i taryf, ale również cech i możliwości poszczególnych środków transportu, jak też przewoźników. Musi on również doskonale orientować się w przepisach prawnych dotyczących przewozu obowiązujących w różnych krajach. Można zatem stwierdzić, iż jest on elementem spajającym oraz integrującym proces transportu. Występuje w roli usługodawcy, który oferuje swój potencjał organizacyjny celem sprawnego zorganizowania procesu transportu ładunku. Znajdując dla klienta najlepsze rozwiązanie wpływa na optymalizację czasu przewozu, jego kosztów, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przewożonym ładunkom.

Spedycja to działalność, jaka łączy w sobie szereg elementów z różnych dziedzin wiedzy. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego spedytora w organizacji transportu multimodalnego to gwarancja jego bezproblemowego, a więc terminowego przebiegu.

Kiedy warto skorzystać ze spedycji multimodalnej?

Spedycja multimodalna jest rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną zoptymalizować przepływ towarów, dla których liczy się czas dostawy oraz jej bezpieczeństwo. Z ofert firm spedycyjnych korzystają zarówno wielkie przedsiębiorstwa, jak też małe firmy, a popularność tego rodzaju transportu stale wzrasta. Cały proces transportu, niekiedy na ogromne odległości przebiega sprawnie, dzięki zastosowaniu kontenerów, co powoduje również, iż przeładunek towaru podczas zmiany formy przewozu nie jest konieczny.

Spedycja multimodalna stanowi tanie i wygodne rozwiązanie, tak w przypadku międzykontynentalnych przewozów, jak też w odniesieniu do transportu na mniejsze odległości, na przykład  przypadku krajowej spedycji multimodalnej. Usługi, z jakich może skorzystać zleceniodawca takiego przewozu to nie tylko transport, przeładunek czy dostawa, ale często również magazynowanie oraz monitoring w trakcie podróży przesyłki.Spedycja multimodalna jest rozwiązaniem „szytym na miarę”,uwzględniającym potrzeby każdego klienta, optymalnym pod względem czasu oraz ceny. Jej dynamiczny rozwój związany jest również ze stałą rozbudową infrastruktury transportowej wszystkich gałęzi transportu. Nie bez znaczenia jest też jej dobroczynny wpływ na środowisko naturalne – bowiem optymalizacja, jaka zapewnia multimodal, pozwala na ograniczenie transportudrogowego, który generuje najwięcej zagrożeń środowiskowych.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa

Marcin

Interesuje się biznesem, nowoczesnym stylem życia oraz nowymi technologiami. W wolnej chwili gra w piłkę nożną lub spędza czas z kolejnymi książkami.

Read Previous

USG pediatryczne – sprawdzamy zdrowie niemowląt i małych dzieci

Read Next

Doradzamy w sprawach doboru zbiorników na propan