Zarządzanie kondensatem w systemach sprężonego powietrza

Kondensat stanowi produkt uboczny w procesie sprężania powietrza, który z uwagi na restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej, stanowiące o bezwzględnej ochronie ekosystemu, powinien być w odpowiedni sposób uzdatniany przed wpuszczeniem go do kanalizacji miejskiej. Tego typu działanie wymaga zaangażowania ze strony właściciela przedsiębiorstwa czy firmy usługowej, ponieważ nieodpowiednio zabezpieczony kondensat zagraża faunie i florze, a także zdrowiu i życiu osób mających bezpośredni dostęp do kanalizacji miejskiej.

Kondensat wodno-olejowy, jako produkt uboczny?

Kondensat wodno-olejowy to ciecz, która powstaje w procesie sprężania powietrza przy użyciu kompresorów przemysłowych smarowanych olejem. Powodem jest to, iż w sprężonym powietrzu pojawiają się cząsteczki zawierające parę wodną i pary węglowodorów, fazy gazowe, substancje chemiczne, kurz czy inne zanieczyszczenia. Tego typu substancja wydziela się w instalacji rurowej, osuszaczu ziębniczym, filtrze sprężonego powietrza, w zbiorniku sprężonego powietrza, separatorze cyklonowym i chłodnicy końcowej. 

Kondensat odprowadzany z układu sprężonego powietrza powinien być odpowiednio uzdatniony, gdyż stanowi on bardzo poważne zagrożenie, nie tylko dla żywotności elementów systemu sprężonego powietrza ale także dla środowiska naturalnego. Kondensat przyspiesza procesy korozyjne. Ponadto, odprowadzanie kondensatu z układu sprężonego powietrza nie do końca zapobiega pojawiającym się problemom. Należy wspomnieć tutaj, że kluczową rolę odgrywa proces uzdatniania, czyli odseparowania oleju od wody. Oczyszczona w ten sposób woda, może być odprowadzana do kanalizacji miejskiej, a zanieczyszczenia muszą być bezwzględnie utylizowane.

Kondensat nie może trafić do kanalizacji miejskiej bez wcześniejszej utylizacji

Nie ma możliwości, aby przedsiębiorstwo usuwało zanieczyszczony kondensat bezpośrednio do kanalizacji miejskiej. Grożą za to surowe sankcje prawne, jak również ryzyko nałożenia ogromnych kar finansowych ze strony sanepidu i Wydziału Ochrony Środowiska. Okazuje się, że kondensat wodno-olejowy jest niebezpieczny dla kanalizacji miejskich, ponieważ może on przedostawać się do wód gruntowych, a także do zbiorników wodnych, w których egzystują zwierzęta, a także ptactwo wodne. Okazuje się, że kondensat wpływa także na rozwój bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń w kanalizacji miejskiej, ponieważ zawiera on szereg różnego rodzaju niebezpiecznych związków i substancji chemicznych mogących zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt domowych.

Źródło: Almig – sprężarki powietrza

Marcin

Interesuje się biznesem, nowoczesnym stylem życia oraz nowymi technologiami. W wolnej chwili gra w piłkę nożną lub spędza czas z kolejnymi książkami.

Read Previous

Kiedy warto wynajmować HDS-y

Read Next

Welcome to Breslau